Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2015.05.02.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák MarkSyd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16., adószám: 14487725-2-13), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérlek, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: MarkSyd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SZÉKHELY:
2636 Tésa, Petőfi utca 16.

LEVELEZÉSI CÍM:
2146 Mogyoród, Erdő u. 14/b

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@cimkepont.hu

Adószáma: 14487725-2-13

Statisztikai számjele: 14487725-9313-113-13

Telefonszáma: +36/70-884-9470

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-127848/2017

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezései módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Megrendelőket. A felhívást a weboldalon (www.cimkepont.hu), a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi ügyfélnek, a megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1.3. A Szolgáltató egyedi megrendelések alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései az egyedi vállalások tekintetében irányadók, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.

1.4. A Szolgáltató jelen rendelkezéseket honlapján (www.cimkepont.hu) közzéteszi. Ezen túlmenően a megrendelés visszaigazolásakor a Szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató az ÁSZF alkalmazására az ügyfelek figyelmét felhívja. Megrendelőink, – ha és amennyiben a Szolgáltató a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett – a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.

1.5. A weboldal teljes szövege és grafikus tartalma szerzői jogvédelem alatt állnak az 1999. évi LXXVI. Tv. alapján, és a MarkSyd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogtulajdonát képezik.

Adatkezelési szabályok

1.6. Szolgáltató a www.cimkepont.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatvédelem menüpontban.  

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-127848/2017.

Szerződés tárgya

1.7. A szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, öntapadó címke gyártása, sokszorosítása, egyéb dokumentumok fénymásolása, nyomtatása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő által kért nyomtatandó anyag tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.

1.8. A Megrendelő szavatol azért, hogy a megrendelni kívánt termék, szolgáltatás harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak használata, kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

1.9. A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem állal felelősséget.

1.10. A szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő által jelen szerződés a Megrendelőlapon megrendelt, és a Szolgáltató által visszaigazolt termék, szolgáltatás leszállítása képezi.

1.11. A szolgáltatások csak online vásárolhatóak meg. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék, szolgáltatás nevét, leírását. A termék, szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.12. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.13. Az árajánlatkérés online, a Szolgáltató árajánlatkérő űrlapjain keresztül történik. Az árajánlat kérés beérkezését a Szolgáltató munkanapokon 24 órán belül visszaigazolja, 2 munkanapon belül elküldi az árajánlatot. Az árajánlatban minden esetben nettó ár van feltüntetve, azaz az Áfa-t nem tartalmazza, a fizetés teljesítésének, és a kiszállításnak a lehetséges módjait.

1.14. Megrendelést csak írásos árajánlat alapján lehet kérni az ajánlatban foglalt paraméterekre. A megrendelést a Szolgáltató kizárólag írásban fogadja el e-mailen vagy nyomtatott formában. A megrendeléshez kötelező valós adatokat megadni. A nyomtatott formában a megrendeléseknél az aláírás kötelező. A 16 óra után leadott megrendeléseket a Szolgáltató következő munkanapi megrendeléseknek tekinti. A Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy az írásban, e-mailben leadott megrendelése, nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

1.15. Adatbeviteli hibák esetén a Megrendelő köteles azonnal írásban jelezni a javítási szándékát az Ügyfélszolgálat irányába.

1.16. A küldött, hozott anyag tartalmáért például elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba, és minőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek „nyomdahibának”. Amennyiben a hozott, küldött anyag nyomtatás késszé alakítását a Szolgáltató végezte, látványtervet küld a Megrendelő részére, mely elfogadása esetén a Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

1.17. A fizetés történhet banki átutalással, készpénzes fizetéssel személyes átvétel esetén, és utánvéttel. A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató a megrendelésről elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére, melyet a Megrendelő által megadott email címre küld el. A házhozszállítás a Magyar Posta Zrt-n keresztül történik, emellett az elkészült termék, szolgáltatás személyesen átvehető 2146 Mogyoród, Erdő u. 14/b szám alatt.

1.18. A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelések feldolgozása és a teljesítés

1.19. A Megrendelő megrendelését a Szolgáltató munkanapokon haladéktalanul visszaigazolja. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.20. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Amennyiben az adott termék vagy szolgáltatás raktáron vagy egyéb oknál fogva nem elérhető, annak beszerzési idejétől függően az általános teljesítési határidő kitolódik. Ennek tényéről a Szolgáltató köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A 24 órán belüli teljesítésért a Szolgáltató sürgősségi felárat számít fel.

1.21. A megrendelés elkészülte után a Szolgáltató értesítést küld a megadott elérhetőségek egyikére, mely után átvehető vagy kiszállítható a kész munka. 1.22. Leadott rendelés lemondási szándékát a megrendelés leadását követő 24 órán belül jelezheti a Szolgáltató felé hétköznap 8 és 16 óra között e-mailen (hello@cimkepont.hu) a megrendelés pontos beazonosításával. Amennyiben a megrendelést követően 24 órán túl mondja le a megrendelését, az addig elvégzett munka arányában kerül kiszámlázásra a megrendelés.

Mennyiségi kifogások

1.22. A Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni a szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt mennyiséghez képest, köteles azt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül a Szolgáltató felé jelezni.

1.23. Megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Szolgáltató vállalja póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását. Amennyiben Szolgáltató ezen pótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a Megrendelő részére a hiányzó darabszám alapján jóváírásra tarthat igényt.

Minőségi kifogások

1.24. Megrendelő a termék átvételekor legalább „szúrópróbaszerűen”, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni az átvett termék minőségét.

1.25. A Megrendelő igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, nyugta stb.) birtokában tudja érvényesíteni, amelyet köteles bemutatni. Ha a Megrendelő a termék minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a kész munka átvételét követő 48 órán belül köteles e-mailben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles, a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására Szolgáltató, valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

1.26. A Szolgáltató legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 24 órán belül köteles e-mailben írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek, a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

Hibás teljesítés

1.27. Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

1.28. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére az 1.21.-1.27. pontban foglaltak irányadóak.

1.29. Minőségi hibával kapcsolatosan előterjesztett alapos kifogás esetén a Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

1.30. Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás munka újragyártását kérheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

1.31. A Szolgáltató az alapos Megrendelői kifogás esetén köteles a kifogásolt terméket 15 napon belül kijavítani, illetve újragyártani.

1.32. Szolgáltatónak pénzt nem áll módjában visszafizetni. Ha és amennyiben a kijavítás vagy újragyártás bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

1.33. Szolgáltató a nyomdai termékeket Megrendelő egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő, így Megrendelő elállási jogával nem élhet.

1.34. Megrendelő minden esetben saját felelősségre veszi át és használja fel a nyomdai termékeket. A nyomdai termékek felhasználása során keletkezett erkölcsi vagy anyagi károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

1.35. Panaszt lehet benyújtani olyan esetekben, amikor a Szolgáltató hibázott az ügyféllel történő együtt működés során (pl. termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos hibák, egyéb észrevételek). Nem tekinthető panasznak: általános kérdések termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban, adatváltozások bejelentése.

1.36. Panaszbejelentésnek tartalmaznia kell: az ügyfél adatait, elérhetőségeit (név, cím, telefonszám), továbbá a panaszt érintő tény részletes ismertetése.

1.37. Panasz benyújtása: postai úton a Szolgáltató levelezési címére küldve: 2146 Mogyoród, Erdő u. 14/b vagy e-mailben: hello@cimkepont.hu

1.38. A Szolgáltató minden egyes panaszbejelentést a lehető legnagyobb odafigyeléssel kezel, hiszen minden ügyfelünk bejelentése fontos számunkra! Minden esetben törekszünk a bejelentés körülményeit rekonstruálva objektíven, az ügyfeleink szemszögéből megközelített valós képet vizsgálni. Függetlenül attól, hogy a kivizsgálás során a megadott panaszát jogosnak, jogtalannak, vagy a tevékenységünkhöz nem kapcsolódónak ítélnénk, részletekbe menően tájékoztatni fogjuk döntésünk indokáról.

Vegyes rendelkezések

1.39. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.